Onze advocaten verlenen rechtsbijstand aan particulieren, ondernemingen en organisaties in zaken op navolgende gebieden

 • diefstal, heling, verduistering, vermogensdelicten
 • rijden onder invloed, invordering rijbewijs, verkeersongevallen, doorrijden na aanrijding, CBR-zaken, alcoholslot
 • drugs (soft/hard, import/export), hennepplantages
 • afpersing, bedreiging, stalking
 • zeden, ontucht, incest, verkrachting, kinderporno
 • mensenhandel, mensensmokkel
 • geweld, moord, doodslag, mishandeling, huiselijk geweld, vernieling, brandstichting
 • criminele organisatie, terrorisme, wapens (bezit/handel)
 • vuurwerkzaken
 • computercriminaliteit, (internet)oplichting, internetcriminaliteit, hacking, cybercrime, computervredebreuk
 • fraude (uitkering/belasting/subsidie/toeslagen), bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, witwassen
 • economisch strafrecht
 • (ambtelijke) corruptie
 • diplomafraude
 • hypotheekfraude
 • subsidiefraude
 • beleggingsfraude
 • ontnemingsvorderingen, 'pluk ze' zaken, teruggave inbeslaggenomen goederen
 • benadeelde partij, slachtofferzaken ernstige geweldsdelicten en zedenzaken
 • minderjarigenstrafzaken, jeugdrecht, uithuisplaatsingen
 • klacht- en beroepszaken gedetineerden, penitentiair recht
 • tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf, procedures voorwaardelijke invrijheidstelling, omzetten werkstraf in vrijheidstraf
 • strafbeschikkingen, TOM-zittingen, officierszittingen
 • geschillen over bevoegdheden (o.a. toezichthouders, Openbaar Ministerie, controlebevoegdheden, strafrechtelijk optreden)
 • internationaal strafrecht, uitleverings- en overleveringszaken (Europees arrestatiebevel, EAB, Interpol red notice kwesties)
 • oorlogsmisdaden
 • Sanctiewet-zaken (schending van (inter)natoniale sanctie-regelingen, overtredingen handelsembargo's)
 • WOTS- en WETS-zaken (veroordeeld in het buitenland, straf uitzitten in Nederland)
 • militair strafrecht
 • medisch strafrecht
 • milieu strafrecht
 • milieu sanctierecht
 • dopingzaken, matchfixing
 • overtredingen Wet op het financieel toezicht (Wft)
 • FIOD-zaken
 • VOG-zaken
 • Bibob-zaken
 • tuchtrechtzaken (o.a. medisch, advocatuur, notariaat, accountancy, sport) 
 • cassatie
 • procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Voor meer informatie neem contact op met Bob Kaarls, Bastiaan de Bruijn, Diantha van Eijsden, Casper Scheurwater of bel / email naar ons kantoor.