Cursus Cybercrime voor advocaten op 5 juli 2016

Op 5 juli 2016 wordt een cursus Cybercrime gegeven door Kaarls Strafrechtadvocaten.
De cursus houdt in een bezoek aan Europol en een lezing door Bob Kaarls over Cybercrime.
De cursus wordt gegeven op ons kantoor aan de Eisenhowerlaan 136 en bij Europol, welke organisatie is gevestigd direct naast ons kantoor.
Gedurende het bezoek aan Europol wordt een presentatie gegeven door het team van het European Cybercrime Centre over het werk van Europol met in het bijzonder aandacht voor Cybercrime.
Toegang tot het European Cybercrime Centre wordt bij uitzondering verleend aan de deelnemers van de cursus.
Na het bezoek aan Europol zal aansluitend een lezing worden gegeven door Bob Kaarls over de relevante Nederlandse wetgeving en actuele onderwerpen (zie hieronder de te behandelen onderwerpen).
De middag zal worden afgesloten met een borrel waar uiteraard verder gediscussieerd kan worden over de besproken onderwerpen. Twee punten kunt u na afloop, zo rond 18:00 uur, aan de cursus toekennen.
En goed om te weten: de cursus is gratis.

Heeft u interesse? Mail dan voor 29 juni 2016 naar: vaneijsden@kaarlsadvocaten.nl.
Let op: het maximale aantal deelnemers bedraagt 25.
Voor deelname, de toegang tot Europol, dienen wij te beschikken over uw volledige voor- en achternamen, uw ID-nummer en nationaliteit. Vergeet op 5 juli 2016 niet uw ID mee te nemen. Zonder identiteitskaart komt u Europol niet binnen.

Met vriendelijke groeten,

Diantha van Eijsden
Kaarls Strafrechtadvocaten
Eisenhowerlaan 136
2517 KN  Den Haag
tel.: 070 7620290

Onderwerpen lezing Bob Kaarls over Cybercrime op 5 juli 2016

 • Wat is Cybercrime? Uitleg computerdelicten
 • Internet: surface web, deep / dark web
 • Gevolgen van digitalisering
 • Computerdelicten nader bekeken; hacken, malware, DDoS-aanvallen
 • Cybercrime wetgeving (Cybercrime verdrag, EU wetgeving, Wetgeving Nederland)
 • Geschiedenis wetgeving Nederland (Computercriminaliteit I, II en III)
 • Computervredebreuk, hacken art. 138ab Sr.
 • Spam, DDoS-aanval art. 138b Sr.
 • Aftappen van gegevens art.139c Sr.
 • Bezit van malware art. 139d Sr.
 • Digitale vernieling art. 350a Sr.
 • Opzettelijke vernieling van geautomatiseerd werk art. 161 sexies Sr.
 • Grooming art. 248e Sr.
 • Ethisch hacken (zaken Henk Krol, Groene Hart Ziekenhuis en beleid Responsible Disclosure)
 • Opsporing in digitale wereld, opsporingsbevoegdheden, jurisprudentie en wetsvoorstel hackbevoegdheid politie