Media

Pro deo

Kosten rechtsbijstand

Ons Uurtarief

Kaarls Strafrechtadvocaten werkt met een normaal uurtarief, tussen de Eur. 190,-- en Eur. 450,-- excl. BTW, afhankelijk van het soort zaak en de benodigde expertise. Wij hanteren algemene voorwaarden. Het voldoen van een voorschotnota kan worden verlangd. Wij maken vooraf duidelijke prijsafspraken met u.

Vaste prijsafspraak

In een aantal gevallen kan rechtsbijstand worden verleend op basis van een vaste prijsafspraak. Zo kunnen wij u in veel gevallen bijstaan bij de behandeling van een Politierechterzaak voor bedrag tussen de Eur. 750,-- en Eur. 1450,--. Deze tarieven zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor zakelijke cliënten. Deze tarieven zijn ook inclusief kantoorkosten. Bij het overeenkomen van een vast tarief in een politierechterzaak wordt uitgegaan van 1 behandeling ter zitting. Indien voor een Politierechter- of een Kantonrechterzaak meerdere zittingen worden gehouden, onderzoekshandelingen of getuigenverhoren moeten plaatsvinden dan kunnen wij u bijstaan op basis van ons normale uurtarief. Ook dan maken wij op voorhand duidelijke prijsafspraken met u. 

Rechtsbijstand op toegevoegde basis / Pro Deo

In de wet is vastgelegd dat iedereen die in Nederland niet de eigen kosten van rechtsbijstand kan betalen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. De Nederlandse overheid hanteert inkomens- en vermogensgrenzen. Deze grenzen kunnen jaarlijks worden bijgesteld. Vallen uw inkomen en vermogen binnen deze grenzen dan komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Is er sprake van voorarrest dan wordt een toevoeging afgegeven. 

De Raad voor Rechtsbijstand

De uitvoerende instantie is de Raad voor Rechtsbijstand. Indien ook uw zaak inhoudelijk in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan zal de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging verstrekken.

De eigen bijdrage

De Raad voor Rechtsbijstand kan wel bepalen dat u een eigen bijdrage aan ons dient te betalen. Bekijk hier of u in aanmerking komt voor een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand.

Indien u nog vragen heeft dan staan wij u graag telefonisch te woord en/of beantwoorden wij uw email.