Verdacht? Gedagvaard? Strafbeschikking ontvangen?

Gehoord als verdachte? Aangehouden in Nederland of buitenland? Verhoorbijstand gewenst? Dreigende uitlevering? Internationaal gesignaleerd (Europees arrestatiebevel en/of INTERPOL signalering)? Als verdachte in een strafzaak kunt u worden gedagvaard. Ook kan een strafbeschikking worden uitgevaardigd door de officier van justitie. Ons kantoor inventariseert en beoordeelt uw zaak snel en deskundig. Zo bekijken we of er nader onderzoek moet komen, zoals het doen horen van getuigen en/of deskundigen. Is er onvoldoende bewijs of zijn er omstandigheden of redenen waarom strafvervolging achterwege moet blijven dan zullen wij met goede onderbouwing de officier van justitie verzoeken uw zaak te seponeren. Als het mogelijk is de strafzitting te voorkomen door een transactie te betalen, kunnen wij dit voor u bewerkstelligen. Op onze pagina Brochures en detail informatie kunt nadere informatie vinden over de gang van zaken rond het strafproces.

Eigen deskundig onderzoek?

Moet er nader onderzoek worden verricht? Ons kantoor beschikt hiervoor over een netwerk van deskundigen, waaronder technisch deskundigen, artsen, psychiaters, maatschappelijk werkers en particuliere onderzoeksbureaus. Wij kunnen bijvoorbeeld onderzoek laten verrichten naar computers, telefoongegevens, (financiële) administratie, verwondingen, geestesgesteldheid, oorzaak van overlijden en dergelijke. Onze deskundigen kunnen eigen rapportages opstellen. Rapportages opgemaakt in opdracht van justitie kunnen door onze deskundigen worden beoordeeld. 

In voorlopige hechtenis?

Zit u in voorarrest, dan begeleiden wij dat ook. Als het mogelijk is het voorarrest te beëindigen, volgen wij snel en accuraat de benodigde procedures.

Verstand van zaken en doeltreffend!

Alle zaken worden behandeld door advocaten die gespecialiseerd zijn in het strafrecht. Waarom Kaarls Strafrechtadvocaten:

  • Alle zaken krijgen persoonlijke aandacht. Uw eigen advocaat kent alle ins en outs van uw zaak.
  • Er is altijd een strafrechtadvocaat beschikbaar om spoedeisende zaken te behandelen.
  • Er is altijd een strafrechtadvocaat beschikbaar om vragen te beantwoorden.
  • Ons kantoor staat bekend als gedegen, vaardig, betrokken, gespecialiseerd, capabel, kortom doeltreffend.

Kosten rechtsbijstand?

Kaarls Strafrechtadvocaten maakt heldere en duidelijke afspraken betreffende de kosten van de rechtbijstand. Wij hanteren normale uurtarieven die ook op deze website te vinden zijn. Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien u in voorarrest wordt genomen dan geeft de rechter een last tot toevoeging af. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bob Kaarls, Diantha van EijsdenEline van Egmond, Justine Schuttevaer of bel / email naar ons kantoor.