Cybercrime

Verdacht van cybercrime? Onze advocaten behandelen veel strafzaken op het gebied van computercriminaliteit.
Het betreffen vaak complexe zaken met grensoverschrijdende juridische aspecten.
Ons kantoor kan zondermeer als deskundig en ervaren worden aangemerkt op het gebied van (internationale) computercriminaliteit.
Kaarls Strafrechtadvocaten verleent gespecialiseerde rechtsbijstand in complexe strafzaken op het gebied van onder andere; banking malware, skimming, darknet markets, online drugshandel, grooming, stalking, spyware, DDoS-aanvallen, (ethisch) hacken, witwaszaken rond Bitcoins, Ukash, Webmoney e.d. 

Computercriminaliteit, ook wel cybercrime genoemd, betreffen strafbare gedragingen waarbij gebruik wordt gemaakt van computersystemen. Het gebruik van ICT moet een wezenlijke rol spelen bij het misdrijf. Vaak wordt het volgende onderscheid gehanteerd:

 • computercriminaliteit in brede zin of cybercrime betreft misdrijven waarbij computers of netwerken een rol spelen
 • computercriminaliteit in enge zin betreft misdrijven die niet zonder tussenkomst of gebruik van computers of netwerken gepleegd kunnen worden.

Voorbeelden van computercriminaliteit: 

 • DDos-aanvallen (Distributed Denial of Service attack via een botnet)
 • computervirussen
 • computerwormen
 • spyware, malware, (banking) trojan, drive by download
 • cryptojacking
 • spam
 • hacking (oa. cyberterrorisme)
 • defacing
 • skimming
 • phishing
 • ransomware
 • scareware
 • elektronische vermogensdelicten (gehackte bankensites, bankrekeningfraude, e-fraude, oplichting, malafide webwinkels, afpersing)
 • naar inhoud gerelateerde delicten (kinderporno, grooming, racisme, discriminatie, haatzaaien, zonder vergunning aanbieden van medische producten, gokken, gambling)
 • delicten op het terrein van intellectueel eigendom (oa. cyberpiracy)
 • identiteitsfraude, Digid-fraude
 • E-mail, URL, website en IP spoofing
 • online drugshandel, wapenhandel e.d. (denk aan darknet markets via TOR-netwerk als Silk Road, Agora en Evolution) 
 • delicten betreffende de aantasting van de persoonlijke levenssfeer (oa. internetstalking, maar ook in combinatie met afpersing denk aan sextortion)

Wetgeving in ontwikkeling

De wetgeving in Nederland op het gebied van computercriminaliteit is relatief nieuw. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw kent Nederland wetgeving. In 1993 is de Wet computercriminaliteit in werking getreden. In 2007 trad voor Nederland in werking het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (cybercrimeverdrag). Min of meer gelijktijdig is in Nederland sedert 2006 in werking getreden de Wet Computercriminaliteit II.

De wetswijzigingen kwamen iedere keer neer op aanscherping van bestaande wetgeving. Zo is de definitie van hacken uitgebreid en werd het toepassen van een denial of service attack, (D)Dos-aanval, strafbaar gesteld.

De belangrijkste recente wijzigingen:

 • bij computervredebreuk is elke vorm van wederrechtelijk binnendringen strafbaar, ook als daarbij geen beveiliging wordt doorbroken
 • de definitie van virussen en malware is aangescherpt: een programma moet bedoeld zijn om schade aan te richten
 • de strafmaat voor diverse delicten is verhoogd, met als gevolg dat in meerdere gevallen voorlopige hechtenis kan worden toegepast
 • gevolg van het cybercrimeverdrag is dat de meeste vormen van computercriminaliteit nu ook strafbaar zijn in Nederland indien begaan door een Nederlander in het buitenland. 

Sedert de oprichting in 2012 van het National Cyber Security Centrum (NCSC) kent Nederland een integrale benadering van cybercrime. In het NCSC werken politie, justitie en bedrijfsleven samen aan de bestrijding van cybercrime.

Technische ontwikkelingen staan nimmer stil. De maatschappij blijft veranderen. Ook wetgevingsprocessen staan niet stil. Het is niet onwaarschijnlijk dat politie en justitie in de nabije toekomst onder bepaalde voorwaarden mogen 'terughacken'. Gewerkt wordt aan wetgeving waarmee het mogelijk wordt gemaakt dat politie op uw computer inbreekt. Onder bepaalde omstandigheden kunt u dan door politie worden 'gehackt' met als doel om bijvoorbeeld versleutelde gesprekken te kunnen tappen. Door het plaatsen van programma's, spyware, op uw computer, telefoon of tablet kan politie dan waarnemingen doen en/of handelingen verrichten die tot op heden wettelijk niet toegestaan zijn. Het nieuwe wetsvoorstel Computercriminaliteit III maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat opsporingsdiensten een microfoon op uw smartphone of tablet activeren. Ook kunnen handelingen op uw computer worden gevolgd na het plaatsen van een keylogger.

Gespecialiseerde verdediging

Kaarls Strafrechtadvocaten is ervaren op het gebied van computercriminaliteit (enkele voorbeelden van onze zaken: AD, BN De Stem, TrouwNu.nl, Helpende Hackers, NBC Newsgesprek met Digital Life, CrimeTech, Telegraaf, AD en uitspraken 12345 , 6 en 7 in complexe zaken).
Wij staan onder andere bij: ethische hackers, black-hat hackers, script kiddies, maar ook bedrijven en instanties.
Zo kunt u als onderneming ook bij ons terecht voor advies over bijvoorbeeld beleid voor Responsible Disclosure en cybersecurity (lees ook blog Ethisch hacken). 
Onze advocaten geven tevens cursussen en lezingen op het gebied van cybercrime.
Vaak verlenen wij rechtsbijstand in strafzaken rond een verdenking van het plegen van een online delict op het gebied van: fraude, diefstal, oplichting, afpersing, bedreiging, stalking, belediging, laster, smaad, zeden (waaronder grooming, kinderporno) en drugs- / geneesmiddelenhandel.
Onze advocaten bieden gespecialiseerde rechtsbijstand bij (internationale) cybercrime zaken. Denk daarbij aan:

 • bijstand bij verhoor (mogelijk zeer belangrijk gebruik van zwijgrecht en juiste en relevante verslaglegging van verhoor)
 • onderzoek naar correct gebruik van toegepaste dwangmiddelen (oa. telefoontap, emailtap, internettap, doorzoeking, beslag, internationale rechtshulp)
 • onderhandelen met justitie over de wijze van afdoening (indien mogelijk (voorwaardelijk) sepot of transactie, afdoening buiten de rechter om)
 • en indien nodig het voeren van de verdediging ter zitting (Kaarls Strafrechtadvocaten beschikt over een netwerk van gespecialiseerde deskundigen die kunnen rapporteren en als getuige-deskundige kunnen worden ingeschakeld)

Voor meer informatie neem contact op met Bob Kaarls of bel / email naar ons kantoor.