Gepakt met drugs? Hennepplantage opgerold?

Kaarls Strafrechtadvocaten kan zondermeer als een in drugszaken gespecialiseerd advocatenkantoor worden aangemerkt. Wij behandelen jaarlijks een groot aantal drugszaken. Denk daarbij aan kleine wietkwekerijen in woonhuizen, maar ook aan bedrijfsmatige hennepteelt in kassen en loodsen. Voorts zijn wij ervaren in het verlenen van rechtsbijstand aan verdachten in grensoverschrijdende strafzaken.
Wij verlenen rechtsbijstand aan particulieren en ondernemingen, waaronder coffeeshophouders.
Met regelmaat behandelen wij omvangrijke en complexe (internationale) drugszaken. Veelal gaat het dan om handel in verboden middelen als Cocaine, Heroine, Ecstacy (XTC), Hasj of benodigde grondstoffen. In dit soort zaken is vaak ook sprake van verdenking betreffende deelname aan een criminele organisatie.
Tevens behandelen wij 'Schiphol zaken'. Regelmatig verlenen wij rechtsbijstand aan bolletjesslikkers en mensen die vanuit het buitenland op andere manieren drugs (laten) meenemen naar Nederland.
Omdat onze strafrechtpraktijk internationaal is georienteerd, staan wij frequent in het buitenland aangehouden en gedetineerde Nederlanders bij. Soms geven wij vanuit Nederland juridische ondersteuning aan de plaatselijke buitenlandse advocaat. Regelmatig staan wij Nederlanders bij in de WOTS- en WETS-procedure (zie ook: Internationaal Strafrecht en Brochures en detail informatie (informatie over vervolging en veroordeling in het buitenland)). 

Opiumwet, lijst I en lijst II

Diverse bekende drugs vallen wel onder de Opiumwet. In de Opiumwet is een onderscheid gemaakt tussen harddrugs (lijst I) en softdrugs (lijst II). De Nederlandse Wetgever gaat er hier bij vanuit dat het gebruik van harddrugs onaanvaarbare risico's voor de volksgezondheid met zich mee brengen en dat softdrugs een geringer risico vormen. Wetgeving en de daarbij horende lijsten zoals lijst I en II van de Opiumwet zijn continu in ontwikkeling. Zo is de partydrug GHB in 2011 van lijst II geplaatst op lijst I.

 • Enkele voorbeelden van drugs op lijst I zijn: Amfetamine (Speed), Cocaine, Crack, Ecstacy (XTC), Heroine, LSD, GHB, Metafetamine en Methadon. 
 • Enkele voorbeelden van drugs op lijst II zijn: Cannabis, Hasjiesj (Hasj), Hennep, Marihuana (Wiet), Khat.

Geen strafrechtelijke vervolging bij niet bedrijfsmatige hennepteelt

 • In geval van het telen van niet meer dan 5 (hennep)planten wordt aangenomen dat sprake is van niet beroepsmatige of bedrijfsmatige teelt. Bij dit aantal wordt er vanuit gegaan dat de teelt uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld is. Bij ontdekking zal de zaak geseponeerd worden. Wel dient de teler afstand te doen van de aangetroffen plantage van maximaal 5 planten, zo niet dan kan alsnog strafvervolging volgen.
 • Ook zal bij het aantreffen van niet meer dan 0,5 gram harddrugs in beginsel strafvervolging uitblijven.

Wel strafrechtelijke vervolging in overige gevallen

 • Het in bezit hebben van verdovende middelen is strafbaar in hoeveelheden van meer dan hierboven is aangegeven.
 • Strafbaar is drugs telen, vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren en vervoeren.
 • En ook de import en export van drugs zal bij ontdekking leiden tot strafrechtelijke vervolging. 

Strafmaat

Bij een veroordeling kan de gevangenisstraf voor een drugsdelict zelfs oplopen tot vele jaren. Veelal gaat het dan om import/export van harddrugs in grote hoeveelheden en/of gedurende een langere periode. Ook voor import/export van grote partijen softdrugs kunnen de gevangenisstraffen aanzienlijk zijn. Het aantreffen van een hennepkwekerij en het bezit van geringere hoeveelheden drugs kan mogelijk uitsluitend gesanctioneerd worden met een werkstraf, al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke straf. Heel algemeen gesteld zijn onder andere navolgende factoren relevant voor het bepalen van de strafmaat bij handel, teelt, productie van soft- en/of harddrugs:

 • de omvang van de handel, productie, teelt
 • de duur (slechts een enkele dag of maanden/jaren)
 • de rol van betrokkenen (bijv. investeerder, producent/teler, rol bij vervoer, of knipper)
 • was er sprake van het gebruik van geweld, welke mate van professionaliteit was aanwezig
 • is er sprake van recidive, herhaling (eerdere veroordelingen)

Het landelijk overleg van de strafrechters in Nederland streeft een consistent straftoemetingsbeleid na. De strafrechters hanteren voor diverse veelvoorkomende zaken een bepaalde strafmaat (oriëntatiepunt).
Lees hier de oriëntatiepunten voor straftoemeting voor drugskoeriers, dealen van harddrugs vanuit een pand en/of op straat en hennepkwekerijen.
Belangrijk is te realiseren dat heel veel factoren een rol kunnen spelen bij het tot standkomen van een oordeel door de rechter. Bespreek uw concrete situatie met een van onze in drugszaken gespecialiseerde advocaten. 

Ontneming Wederrechtelijk verkregen voordeel

Vervolging in drugszaken gaan vaak gepaard met het indienen van een ontnemingsvordering door het Openbaar Ministerie bij de rechtbank. Justitie wil dan het wederrechtelijk verkregen voordeel, de opbrengst van het telen, vervaardigen etc, de drugshandel, terugvorderen. De ontnemingsvordering van de officier van justitie kan soms tot vele duizenden dan wel miljoenen euro's oplopen.
Wordt uw hennepplantage opgerold dan onderzoekt politie onder andere het navolgende:

 • ligt er stof op de kappen van de armaturen van de assimilatielampen
 • ligt er stof op het koolstoffilter
 • ligt er stof op het rotorblad van de ventilator
 • zit er kalkaanslag op het materiaal van het irrigatiesyteem
 • ligt er hennep(afval), liggen er knipresten
 • zijn er notities over eerdere oogsten
 • zijn er lege voedingsflessen en bijvoorbeeld knipscharen aanwezig
 • ligt er oude aarde, liggen er oude potten

Het Openbaar Ministerie hanteert bij de berekening van het wederrechtelijk verkregen voor hennepkwekerijen bij binnenteelt onder kunstlicht veelal een standaardberekening en standaardnormen. Lees hier de ontnemingsberekeningen van het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM).

Is zwijgen goud?

Hoewel het niet mogelijk is, zeker niet via een informatieve website, om voor uw concrete situatie een gedegen juridisch advies te geven, dient u zich te realiseren dat alles wat u tegen politie zegt als bewijs tegen u gebruikt kan en zal worden. Juist in drugszaken kunnen de eigen verklaringen van verdachten in belangrijke mate bijdragen aan het rondkrijgen van het bewijs door politie. Indien u helemaal niets verklaart dan moet justitie bewijzen dat bijvoorbeeld:

 • de drugs, de hennepplantage, wel van u is
 • u enige betrokkenheid heeft bij de productie, teelt, handel in drugs
 • de drugs, de hennepplantage meer dan een korte periode, in uw bezit is geweest
 • de telefoon, laptop, auto e.d., kennelijk gebruikt bij drugshandel, wel door u gebruikt wordt/worden

In de praktijk maken wij vaak mee dat mensen verdacht van een drugsdelict uitvoerig verklaren over wie ze wel en niet kennen, welke telefoons uitsluitend door hen gebruikt worden en hoe lang ze bijvoorbeeld al de hennepkwekerij in gebruik hebben. Gevolg is dat de drugsdelicten makkelijk bewezen kunnen worden, aanzienlijke straffen geëist en opgelegd kunnen worden en u een aanzienlijke ontnemingsvordering tegemoet kunt zien van mogelijk vele tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro's. Wij adviseren u dan ook met klem na uw aanhouding door politie eerst met een van onze strafrechtadvocaten te spreken alvorens ook maar iets te verklaren. Lees hier meer over verhoorbijstand.

Voor meer informatie neem contact op met Bob KaarlsDiantha van Eijsden, Eline van Egmond, Justine Schuttevaer of bel / email naar ons kantoor.