Strafbeschikking

Sinds 2008 mag het Openbaar Ministerie voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. U verschijnt dan niet voor een rechter. De officier van justitie kan bij overtredingen en misdrijven waarop maximaal 6 jaar gevangenisstraf staat een strafbeschikking uitvaardigen. Na arrestatie door politie is het mogelijk dat u nog dezelfde dag of kort daarna een strafbeschikking ontvangt. Justitie hanteert hierbij het ZSM-programma, ook wel genoemd supersnelrecht.

Inhoud strafbeschikking?

 • de officier van justitie kan geen gevangenisstraf opleggen
 • de officier van justitie kan straffen opleggen als een (hoge) geldboete, een taakstraf van maximaal 180 uren (minderjarigen maximaal 60 uren) of in geval van verkeersdelicten een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van maximaal 6 maanden
 • ook kan de officier van justitie in de strafbeschikking voorwaarden opnemen zoals een straat- en/of contactverbod en bijvoorbeeld verplichte deelname aan behandelprogramma's (denk aan behandelingen rond drank- en drugsproblemen, agressiebeheersing)
 • mogelijk is tevens dat een verplichting tot betaling aan de staat wordt opgelegd van een geldbedrag ten behoeve van het slachtoffer

De praktijk!

Nadat de officier van justitie een strafbeschikking heeft uitgevaardigd kunt u de strafbeschikking natuurlijk accepteren. In de praktijk maken wij nogals eens navolgende situaties mee:

 • de officier van justitie vaardigt een strafbeschikking uit terwijl in het geheel geen sprake was van het plegen van een strafbaar feit
 • de officier van justitie bestraft u met de strafbeschikking veel zwaarder dan een rechter zou doen

Het is van belang dat u zich tijdig door ons laat voorlichten, omdat:

 • sturing door ons voorafgaande aan het uitvaardigen van een strafbeschikking door de officier van justitie mogelijk kan zijn
 • in sommige gevallen de officier van justitie besluit na onze inmenging tot het in het geheel achterwege laten van enige vervolging
 • onze inbreng kan leiden tot een minder zware afdoening en/of het doen aanpassen van voorwaarden
 • mogelijk wij u adviseren de strafbeschikking wel te aanvaarden, in welk geval wij u goed en begrijpelijk uitleggen waarom dit verstandig is
 • indien u alsnog de strafbeschikking niet wenst te aanvaarden wij u informeren over de risico's en mogelijkheden

Gevolgen strafbeschikking?

Indien u geen of niet tijdig verzet instelt tegen de strafbeschikking dan wordt de strafbeschikking definitief. De strafbeschikking verschilt hierin van een aan u aangeboden transacties of schikkingsvoorstel. Indien u een 'gewone' boete betaalt dan wordt u niet verder vervolgd. Indien u een 'gewone' boete niet betaalt dan moet de officier van justitie naar de rechter om u alsnog te vervolgen. Een strafbeschikking betreft anders dan de 'gewone' boete wel een daad van vervolging. Uw schuld wordt hierdoor formeel vastgesteld. Een strafbeschikking wordt opgenomen in uw 'strafblad' (zie VOG?). Meer gedetailleerde informatie over de strafbeschikking kunt u vinden op onze pagina Brochures en detail informatie.

Bezwaar/verzet (opschorting tenuitvoerlegging straf)?

Indien u het niet eens bent met de aan u uitgevaardigde strafbeschikking dan heeft u 2 weken de tijd om schriftelijk of in persoon bij de balie van het arrondissementsparket verzet in te stellen bij de officier van justitie. Wij kunnen als uw advocaat het verzet voor u instellen. U weet dan zeker dat de juiste formaliteiten in acht zullen worden genomen en dat de juiste argumenten aangevoerd zullen worden.
Het instellen van verzet schort de tenuitvoerlegging van de strafbeschikking op. U hoeft in afwachting van de behandeling van het ingestelde verzet bijvoorbeeld de boete nog niet te betalen. Ook een eventueel opgelegde taakstraf hoeft u nog niet uit te voeren.
Let op dat het instellen van verzet bij een strafbeschikking afwijkt van het instellen van beroep bij een bestuurlijke boete, zoals deze bijvoorbeeld kan worden gegeven op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschiften (WAHV). In deze gevallen moet hangende uw beroep 'zekerheid' worden gesteld (Wet Mulder). Bij het instellen van verzet bij een strafbeschikking hoeft dus geen zekerheid te worden gesteld.
De officier van justitie zal uw strafzaak, indien de officier van justitie de vervolging doorzet na ingesteld verzet tegen de strafbeschikking, vervolgens aan de rechter moeten voorleggen. Het is mogelijk dat de officier van justitie bij een rechter een zwaardere straf zal eisen. Als strafrechtadvocaten kunnen wij voor u bij de rechter een volledige verdediging voeren. Het eindoordeel van de rechter kan na overweging van alle belangen veel gunstiger voor u uitpakken. Eventueel zal op ons verzoek bijvoorbeeld nader onderzoek moeten worden verricht, zoals bijvoorbeeld het horen van getuigen en/of het opmaken van deskundigenrapporten. De rechter zal uiteindelijk oordelen rekening houdende met al uw persoonlijke belangen.

Kosten advies advocaat strafbeschikking? 

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunnen wij u bijstaan op basis van een toevoeging (pro deo). Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, aarzel niet en bel en/of mail ons. Wij informeren u vooraf over de kosten. En indien uw zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel kunnen wij in veel gevallen uw advocaatkosten en diverse andere door u gemaakte (on)kosten bij de Staat verhalen. Veelal kunnen wij u een solide advies geven zonder dat wij uren aan uw zaak moeten besteden.

Voor meer informatie neem contact op met Diantha van Eijsden, Eline van Egmond, Justine Schuttevaer of bel / email naar ons kantoor.