Onze advocaten verlenen rechtsbijstand aan particulieren, ondernemingen en organisaties in zaken op navolgende gebieden

 • diefstal, heling, verduistering, vermogensdelicten
 • rijden onder invloed (alcohol, drugs), invordering rijbewijs, verkeersongevallen, doorrijden na aanrijding,
 • drugs (soft/hard, import/export), hennepplantages
 • afpersing, bedreiging, stalking
 • zeden, ontucht, incest, verkrachting, kinderporno
 • mensenhandel, mensensmokkel
 • geweld, moord, doodslag, mishandeling, huiselijk geweld, vernieling, brandstichting
 • criminele organisatie, terrorisme, wapens (bezit/handel)
 • vuurwerkzaken
 • computercriminaliteit, (internet)oplichting, internetcriminaliteit, hacking, cybercrime, computervredebreuk
 • fraude (uitkering/belasting/subsidie/toeslagen), bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, witwassen
 • economisch strafrecht
 • (ambtelijke) corruptie
 • diplomafraude
 • hypotheekfraude
 • subsidiefraude
 • beleggingsfraude
 • ontnemingsvorderingen, 'pluk ze' zaken, teruggave inbeslaggenomen goederen
 • benadeelde partij, slachtofferzaken in ernstige geweldsdelicten en zedenzaken
 • minderjarigenstrafzaken, jeugdstrafrecht
 • tenuitvoerlegging voorwaardelijk opgelegde straf, procedures herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling (vi), omzetten werkstraf in vrijheidsstraf
 • strafbeschikkingen, OM-zittingen, officierszittingen
 • geschillen over bevoegdheden (o.a. toezichthouders, Openbaar Ministerie, controlebevoegdheden, strafrechtelijk optreden)
 • internationaal strafrecht, uitleverings- en overleveringszaken (Europees arrestatiebevel, EAB, INTERPOL red notice verwijderingsverzoeken)
 • oorlogsmisdaden
 • zaken bij het Internationaal Strafhof (ICC)
 • Sanctiewet-zaken (schending van (inter)natoniale sanctie-regelingen, overtredingen handelsembargo's)
 • WOTS- en WETS-zaken (veroordeeld in het buitenland, straf uitzitten in Nederland)
 • militair strafrecht
 • medisch strafrecht
 • milieu strafrecht
 • dopingzaken, matchfixing
 • FIOD-zaken
 • VOG-zaken
 • Bibob-zaken
 • tuchtrechtzaken (o.a. medisch, advocatuur, notariaat, accountancy, sport) 
 • cassatie
 • procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Voor meer informatie neem contact op met Bob Kaarls, Diantha van Eijsden, Eline van Egmond of bel / email naar ons kantoor.