Media

Werken bij

Werken bij Kaarls Strafrechtadvocaten

Studentstage

Voor studenten met een aantoonbare belangstelling voor het strafrecht en meer dan gemiddelde studieresultaten bestaat de mogelijkheid een studentstage te lopen voor de duur van acht weken. Gedurende de stage betrekken onze advocaten je bij de diverse facetten van strafzaken. Je leest en analyseert dossiers, draagt bij aan het schrijven van stukken en adviezen, bent aanwezig bij besprekingen en woont zittingen bij. Je krijgt een mooie inkijk in de dagelijkse praktijk van een strafrechtadvocaat. Onze studentstages worden als leerzaam, interessant, inspirerend en ook als heel prettig ervaren.

(Open) sollicitaties 

(Open) sollicitaties zijn van harte welkom. Graag ontvangen wij dan een brief met motivatie, cv, cijferlijst en eventuele getuigschriften.

Een sollicitatie kan gestuurd worden naar: 
Kaarls Strafrechtadvocaten
T.a.v. mr. R.A. Kaarls
per e-mail aan:
bob@kaarlsadvocaten.nl