Verkeersrecht

Vaak staan onze advocaten mensen bij die in aanraking met politie, justitie en/of het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zijn gekomen naar aanleiding van:

 • rijden onder invloed
 • de invordering van het rijbewijs
 • het veroorzaken van een aanrijding
 • doorrijden na ongeval
 • een ernstige verkeersovertreding
 • het ongeldig verklaren van het rijbewijs (CBR-procedure)

Invordering rijbewijs door politie

Uw rijbewijs kan worden ingevorderd indien de politie van oordeel is dat de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht. Denk hierbij aan:

 • een blaasproef met een uitslag van meer dan 570 ug/l (1,3 promille); let op! strafbaar is al een uitslag van meer dan 220 ug/l (0,5 promille)
 • een blaasproef voor beginnende bestuurders met een uitslag van meer dan 350 ug/l (0,8 promille); let op! strafbaar is al een uitslag van meer dan 88 ug/l (0,2 promille)
 • het weigeren van medewerking aan een blaastest
 • het onder invloed zijn van andere stoffen dan alcohol (drugs, medicijnen)
 • het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval
 • ernstige snelheidsovertredingen (> 50 km/u)

Na invordering door politie van het rijbewijs heeft de officier van justitie 10 dagen de tijd om te beslissen of het rijbewijs wordt teruggegeven of wordt ingehouden.

Inhouding rijbewijs door officier van justitie

Het rijbewijs kan onder andere worden ingehouden in geval van:

 • een blaasproef met een uitslag van meer dan 785 ug/l (1,8 promille) (bij beginnende bestuurders meer dan 570 ug/l (1,3 promille)
 • snelheidsovertreding (> 50 km/u)
 • herhaling bepaalde verkeersovertredingen binnen 5 jaar (recidive)

De officier van justitie kan besluiten uw rijbewijs voor vele maanden in te houden, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Klaagschrift verzoek teruggave rijbewijs

Dit besluit tot inhouding van het rijbewijs kan worden aangevochten door indiening van een klaagschrift bij de rechtbank. Binnen een aantal weken na indiening zal de rechtbank het klaagschrift behandelen. Een snelle behandeling is van groot belang omdat veel mensen beroepsmatig afhankelijk zijn van een geldig rijbewijs. Veelal wordt op hetzelfde moment van de behandeling van het klaagschrift de rijden onder invloed zaak in het geheel door de rechtbank behandeld. U weet dan direct waar u aan toe bent. Naast een onderzoek naar de juridische juistheid van de beslissingen van politie en de officier van justitie, zal door de advocaat veel aandacht worden besteed aan de onderbouwing van het feit dat u uw rijbewijs nodig heeft voor uw werk en overige aangelegenheden. De advocaten van Kaarls Strafrechtadvocaten zijn ervaren in het voeren van deze procedures.

Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), bezwaar en beroep

Naast een strafrechtelijke vervolging kan men door politie ook worden aangemeld bij het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR kan bijvoorbeeld besluiten dat u verplicht bent een driedaagse EMA-cursus te volgen (educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid).
Ook kan het CBR vorderen dat u meewerkt aan een onderzoek naar geschiktheid omdat het vermoeden is gerezen dat men ongeschikt is voor het besturen van een motorvoertuig (medisch/psychiatrisch onderzoek). De CBR-procedure voorziet in de mogelijkheid om het rijbewijs ongeldig te verklaren na gebleken ongeschiktheid. De negatieve besluiten van het CBR kunnen worden aangevochten door het indienen van een bezwaarschrift/beroepschrift en zo nodig door het aanhangig maken van een bestuursrechtelijk kort geding (voorlopige voorziening). Onze advocaten zijn ook ervaren in het voeren van dergelijke procedures.

Eigen deskundig onderzoek

Bij ernstige verkeersongevallen waarbij sprake is van ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood, kan de officier van justitie, na onderzoek door politie omtrent de schuldvraag, besluiten verdere vervolging in te stellen. Een dergelijk besluit kan ingrijpende gevolgen hebben voor betrokkenen. Het kan verstandig zijn u in een vroeg stadium te laten bijstaan door een advocaat. Desgewenst kan dan tijdig nader onderzoek verricht worden door deskundigen naar het ongeval. Mogelijk dienen getuigen te worden gehoord. Ons kantoor beschikt hiervoor over een netwerk van deskundigen, waaronder verkeersongevallen expertisebureaus en particuliere onderzoeksbureaus. De rechter beoordeelt en interpreteert het bewijsmateriaal zoals dat in het strafdossier aanwezig is. De door uw strafrechtadvocaat in te schakelen deskundigen kunnen rapportages opstellen aan de hand waarvan de rechter zal beoordelen in hoeverre er sprake is geweest van in ieder geval aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag waardoor een aanrijding is veroorzaakt met de dood of ernstig letsel tot gevolg (zie art. 6 Wegenverkeerswet).
Als het bij minder ernstige verkeerszaken mogelijk is de strafzitting te voorkomen door een transactie te betalen, kunnen wij dit voor u bewerkstelligen. 

Kosten rechtsbijstand advocaat

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunnen wij u als gespecialiseerde strafrechtadvocaten bijstaan op basis van een toevoeging (pro deo). Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, aarzel niet, bel en/of mail ons. Wij informeren u vooraf over de kosten.

Meer gedetailleerde informatie over verkeersrecht kunt u vinden op onze pagina Brochures en detail informatie.

Voor meer informatie neem contact op met Diantha van Eijsden, Eline van Egmond of bel / email naar ons kantoor.