Recidiveregeling alcohol, het puntenrijbewijs

Sinds 1 juni 2011 is van kracht een puntensysteem voor alcohol. Het puntenrijbewijs houdt in:

  • Uw rijbewijs wordt van rechtswege ongeldig verklaard indien u als bestuurder binnen 5 jaar 2 keer door de rechter wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol, waarvan de tweede keer met minimaal 1,3 promille (570 ug/l). Justitie heeft u dan 2 punten gegeven op het rijbewijs.
  • Als bestuurder kunt u meerdere keren een eerste punt krijgen, omdat het tweede punt niet gegeven wordt indien bij een tweede veroordeling het alcoholpromillage onder de 1,3 (570 ug/l) blijft. De termijn van 5 jaar gaat in vanaf de datum van de registratie van het eerste punt.
  • U ontvangt van justitie bericht dat uw rijbewijs van rechtswege ongeldig is verklaard na het definitief, onherroepelijk, worden van de uitspraak van de rechter van de laatste veroordeling. Dit gaat in op de dag nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden.
  • Tegen het van rechtswege ongeldig verklaren van het rijbewijs staat geen rechtsmiddel open. Deze maatregel kan dus zeer verstrekkende gevolgen voor u hebben.
  • Het puntenrijbewijs geldt alleen voor rijden onder invloed van alcohol.
  • Het puntenrijbewijs geldt zowel voor ervaren als voor beginnende bestuurders.

Hoe krijg ik mijn rijbewijs terug?

  • Na het ongeldig verklaren van het rijbewijs op basis van deze recidiveregeling moet u opnieuw theorie- en praktijkexamen doen. U kunt daarbij wel meteen examen doen in de zwaarste categorie op het rijbewijs. U dient wel voor alle categorieën afzonderlijk examen te doen. Dit is met name van belang voor vrachtwagenchauffeurs.
  • Na slagen voor de examens ontvangt u weer het rijbewijs voor alle categorieën zoals u deze voorheen had. 

Let op: deze recidiveregeling, het puntenrijbewijs, staat los van de maatregelen die u kunt mogelijk verwachten van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). 
De recidiveregeling betreft een nieuwe regeling die zeer verstrekkende consequenties kan hebben. Bespreek tijdig uw concrete situatie met een van onze advocaten zodat zeer vervelende en voor velen onverwachte situaties mogelijk voorkomen kunnen worden.