Ons team

Bij Kaarls Strafrechtadvocaten werken vier strafrechtadvocaten. Onze advocaten behandelen uitsluitend strafzaken en een aantal direct daaraan gelieerde zaken (denk aan zaken rond de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG), zaken bij toezichthouders en tuchtzaken). Een bijzonder specialisme van ons kantoor betreft de behandeling van INTERPOL-zaken, alsmede uitleverings- en overleveringszaken. Ook zijn wij actief bij het Internationaal Strafhof (ICC). Onze advocaten verlenen rechtsbijstand aan particulieren, ondernemingen en organisaties. Wij zijn ervaren in de behandeling van complexe strafzaken, veelal met een internationaal strafrechtelijk karakter.
Ons kantoor bevindt zich op een prachtige locatie in Den Haag aan de Eisenhowerlaan 136 (in het Statenkwartier nabij het World Forum). Kaarls Strafrechtadvocaten heeft een dynamische strafrechtpraktijk. Ons kantoor staat bekend als vaardig, betrokken, gespecialiseerd, capabel, doortastend, kortom doeltreffend.

Waar werken onze strafrechtadvocaten

Hoewel veel van onze zaken worden behandeld door de rechtbanken en gerechtshoven in de Randstad, werken wij door heel Nederland en zonodig in het buitenland. Met regelmaat staan wij in het buitenland Nederlanders bij die verdacht worden van een strafbaar feit. Veelal werken wij dan samen met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat uit het desbetreffende land. Ons kantoor beschikt over een netwerk van gespecialiseerde advocaten in de diverse andere landen. Onze strafrechtadvocaten kunnen u in het Engels, Frans en Duits te woord staan.

Kosten rechtsbijstand

Wij werken op basis van een normaal uurtarief, tussen de Eur. 190,-- en Eur. 450,-- excl. BTW, afhankelijk van het soort zaak en de benodigde expertise. Wij hanteren algemene voorwaarden. In diverse gevallen kunt u met ons een vaste prijsafspraak maken. Wij maken vooraf duidelijke prijsafspraken met u. Een voorschotnota kan gevraagd worden.

Vaste prijsafspraak

In een aantal gevallen kunnen wij een vaste prijsafspraak maken. Zo kunnen wij u in veel gevallen bijstaan bij de behandeling van een Politierechterzaak voor bedrag tussen de Eur. 750,-- en Eur. 1450,--. Deze tarieven zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor zakelijke clienten. Deze tarieven zijn ook inclusief kantoorkosten. Bij het overeenkomen van vaste tarieven wordt uitgegaan van 1 behandeling ter zitting. Indien voor een Politierechter- of een Kantonrechterzaak meerdere zittingen worden gehouden, onderzoekshandelingen of getuigenverhoren moeten plaatsvinden dan kunnen wij u bijstaan op basis van ons normale uurtarief. Ook dan maken wij op voorhand duidelijke prijsafspraken met u. 

Gefinancierde rechtsbijstand

De mogelijkheid bestaat dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Voor vragen kunt u ons altijd telefonisch of per email bereiken.