R.A. (Bob) Kaarls LL.M.

Bob Kaarls is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en heeft zich als advocaat vanaf 1997 gespecialiseerd in het (internationaal) strafrecht.

Bob Kaarls heeft als advocaat opgetreden in diverse grote en complexe fraude-, moord-, drugs- en zedenzaken.
De praktijk van Bob richt zich momenteel voornamelijk op veelal omvangrijke en complexe (grensoverschrijdende) FIOD- / fraudezaken, corruptiezaken, cybercrime-zaken, internationale strafzaken, INTERPOL-zaken, alsmede uitleveringszaken en overleveringszaken (Europees arrestatiebevel).
Bob heeft een unieke expertise op het gebied van INTERPOL-zaken wereldwijd (red notice removal requests).
Voorts is Bob Kaarls toegelaten als advocaat bij het International Criminal Court (list of counsel before the ICC) en de Kosovo Specialist Chambers (KSC).

Bob is ervaren in de omgang met media. Daar waar nodig wordt een zaak, een standpunt, de feiten, goed en weloverwogen neergezet. Ook kan het juist wenselijk zijn dat op geen enkele wijze ruchtbaarheid wordt gegeven aan gevoelige kwesties. Bob Kaarls kan u adviseren in soms niet te vermijden en soms juist wel te vermijden contact met media. Bob Kaarls verleent klantgerichte rechtsbijstand op kwalitatief hoogstaand niveau.  

Bob Kaarls behandelt niet alleen strafzaken in Nederland, maar ook in het buitenland, veelal in samenwerking met lokale strafrechtadvocaten.

Bob Kaarls is lid van onder andere de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten , European Criminal Bar Association en de International Criminal Court Bar Association.

Bob Kaarls heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Strafrecht (Financieel economisch strafrecht, Internationaal Strafrecht, Uit- en overleveringszaken).
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bob Kaarls is lid van de Raad van de Haagse Orde van Advocaten (portefeuillehouder strafrecht en gefinancierde rechtsbijstand).


Klik hier als u Bob een vraag wilt stellen of kennis wilt maken.
Bob is ook te bereiken op 06 53399102 (linkedIn).