R.A. (Bob) Kaarls LL.M.

Bob Kaarls is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en heeft zich als advocaat vanaf 1997 gespecialiseerd in het strafrecht.

Bob Kaarls heeft als advocaat opgetreden in diverse geruchtmakende moord-, drugs- en zedenzaken.
De praktijk van Bob Kaarls richt zich momenteel voornamelijk op veelal omvangrijke en complexe (grensoverschrijdende) FIOD-zaken (onder andere belastingfraude, andersoortige fraude), economisch strafrecht, cybercrime-zaken, internationale strafzaken, INTERPOL-zaken, alsmede uitleveringszaken en overleveringszaken (Europees arrestatiebevel). Bob Kaarls heeft een unieke expertise op het gebied van INTERPOL-zaken wereldwijd (red notice removal requests).
Bob Kaarls houdt zich ook bezig met het internationale strafrecht. Bob Kaarls is toegelaten als advocaat bij het International Criminal Court (list of counsel before the ICC) en de Kosovo Specialist Chambers (KSC).
Bob Kaarls verleent ook regelmatig rechtsbijstand aan accountants, advocaten, artsen, notarissen, politici, journalisten en professionele sporters in (internationale) strafzaken, tuchtzaken en zaken waarbij een toezichthouder is betrokken.

Bob Kaarls is ervaren in de omgang met media. Daar waar nodig wordt een zaak, een standpunt, de feiten goed en weloverwogen neergezet. Ook kan het juist wenselijk zijn dat op geen enkele wijze ruchtbaarheid wordt gegeven aan gevoelige kwesties. Bob Kaarls kan u adviseren in soms niet te vermijden en soms juist wel te vermijden contact met media. Bob Kaarls verleent klantgerichte rechtsbijstand op kwalitatief hoogstaand niveau.  

Bob Kaarls behandelt niet alleen strafzaken in Nederland, maar ook in het buitenland, veelal in samenwerking met lokale strafrechtadvocaten.

Bob Kaarls is lid van onder andere de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten , European Criminal Bar Association en de International Criminal Court Bar Association.

Bob Kaarls heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Strafrecht (Financieel economisch strafrecht, Internationaal Strafrecht, Uit- en overleveringszaken).
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Bob Kaarls is lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Haagse Orde van Advocaten. Bob Kaarls geeft cursus aan strafrechtadvocaten.

Klik hier als u Bob een vraag wilt stellen of kennis wilt maken.
Bob is ook te bereiken op 06 53399102 (linkedIn).