D.M.P. (Diantha) van Eijsden LL.M.

Diantha van Eijsden, sinds 2008 werkzaam op ons kantoor, is in 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgestudeerd (strafrecht en internationaal & Europees publiekrecht). Diantha is gespecialiseerd in het strafrecht en is onder andere lid van de specialisatievereniging Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA). Voorts is Diantha de voorzitter van de specialisatievereniging Haagse Vereniging van Strafrechtadvocaten (HVSA).

De praktijk van Diantha richt zich met name op: 

Diantha is ervaren in de omgang met media. Daar waar nodig wordt een zaak, een standpunt, de feiten, goed en weloverwogen neergezet. Ook kan het juist wenselijk zijn dat op geen enkele wijze ruchtbaarheid wordt gegeven aan gevoelige kwesties. Diantha van Eijsden kan u adviseren in soms niet te vermijden en soms juist wel te vermijden contact met media (denk daarbij aan gevoelige strafzaken, zoals bijvoorbeeld zedenzaken). Diantha van Eijsden verleent klantgerichte rechtsbijstand op kwalitatief hoogstaand niveau.
Voorts geeft Diantha cursussen aan advocaten en publiceert zij artikelen/blogs over actuele thema's en zaken op en rond het strafrechtdomein (lees bijvoorbeeld: The Voice of Holland: wanneer is seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar?)  

Diantha heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Strafrecht (Internationaal Strafrecht, Uit- en overleveringszaken), Algemene praktijk (Strafrecht), Slachtofferrecht (Strafrecht).
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Diantha is daarnaast een gekwalificeerde intervisieleider en staat op de lijst van gespreksleiders zoals vermeld op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: https://www.advocatenorde.nl/dossier/kwaliteit/gespreksleider-reviewer-en-begeleider.

U kunt contact met Diantha opnemen als u als advocaat wilt deelnemen aan intervisie. Intervisie is vanaf 1 maart 2020 een van de drie verplichte vormen van review voor advocaten in Nederland. 

Klik hier als u Diantha een vraag wilt stellen of kennis wilt maken.
Diantha is ook te bereiken op 06 10055545.