Verdachte in een zedenzaak?

Laat u bijstaan door een deskundig advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium! Verklaar niets voordat u een advocaat heeft geraadpleegd!

Zedenmisdrijven

Onder zedendelicten vallen niet alleen verdenkingen betreffende verkrachting, aanranding, grooming, incest, ontucht met minderjarigen, maar ook het bezit van kinderporno. Nu het verlenen van rechtsbijstand bij computerdelicten een bijzondere specialiteit van ons kantoor betreft, behandelen wij veel kinderpornozaken. Lees hier meer over de juridische aspecten van strafvervolging wegens gedragingen met digitaal kinderpornografisch materiaal. 

Impact veroordeling zedendelict is enorm

Een veroordeling voor een zedendelict, hoe gering ook, kan u voor het leven blijven achtervolgen (denk aan langdurige problemen bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en visa voor reizen naar het buitenland). 
Zedenzaken gaan vaak gepaard met enorm veel emoties. Veelal ontbreekt controleerbaar te onderzoeken (technisch) bewijs. Vage signalen leiden frequent tot vergaande interpretaties. Met regelmaat blijkt van doen van valse aangifte. Verklaringen kunnen, zeker wanneer een zaak na ommekomst van jaren aanhangig wordt gemaakt, beinvloed zijn (denk bijvoorbeeld aan de #MeToo discussie).  
Een verkeerde aanpak in zedenzaken kan leiden tot onherstelbare schade bij betrokkenen.

Onderzoek in zedenzaken

Het onderzoek in zedenzaken door politie wordt uitgevoerd door de zedenpolitie. Het is van groot belang dat de zedenrechercheurs zich strikt houden aan geldende aanwijzingen en richtlijnen van het Openbaar Ministerie (denk daarbij bijvoorbeeld aan het horen van jonge kinderen in een speciaal daarvoor ingerichte verhoorstudio). De verhoren in zedenzaken moeten in diverse gevallen verplicht worden vastgelegd op geluidstape of video.

Verzeker u van deskundige rechtsbijstand

Verklaar helemaal niets voordat u een advocaat heeft geraadpleegd. Bijstand van een deskundig advocaat in een vroeg stadium kan van doorslaggevend belang zijn. Onze advocaten hebben ervaring met complexe zedenzaken (lees ook: wanneer is grensoverschrijdend seksueel gedrag strafbaar). Wij zien toe op zorgvuldig en correct onderzoek door politie. In veel gevallen is het belangrijk om eigen onderzoek te verrichten, zoals het nader doen horen van aangevers, getuigen en/of deskundigen.

Nadere informatie over aanhouding, vervolging, rechtsgang, veroordeling, en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vindt u op onze pagina Brochures en detail informatie.

Voor meer informatie neem contact op met Bob KaarlsDiantha van EijsdenEline van Egmond of bel / email naar ons kantoor.