Geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), wat nu?

Steeds meer wordt gevraagd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), ook wel genoemd het 'bewijs van goed gedrag'. Meestal vraagt uw toekomstige werkgever of stageplaats naar een VOG.

Het belang van het verkrijgen van een VOG?

Voor sommige beroepen en functies, zoals bijvoorbeeld de onderwijzer, de taxichauffeur, de buschauffeur en de gastouder is de VOG zelfs verplicht.
Ook bij emigratie, visumaanvraag en werkvergunningsverzoek kan worden verzocht om een VOG.

Wanneer krijgt u een VOG?

Een VOG wordt aan u verstrekt als u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (de Staatssecretaris) beoordeelt de VOG-aanvraag. Deze taak wordt uitgevoerd door Dienst Justis. Hierbij wordt gekeken naar alle gegevens over u voor zover deze gegevens bekend zijn bij politie en justitie. Niet alleen wordt gekeken naar veroordelingen door een rechter en naar strafbeschikkingen uitgevaardigd door de officier van justitie, ook andere aantekeningen over u die in de loop der jaren in de bestanden van politie, justitie en reclassering zijn terechtgekomen worden bij de beoordeling meegenomen.
U kunt hier inzicht krijgen op uw kans op het wel of niet verstrekken van een VOG aan u.

Is de Staatssecretaris voornemens uw VOG te weigeren? De zienswijze

Is het Ministerie van Veiligheid en Justitie van plan de VOG te weigeren, dan wordt aan u meegedeeld dat u binnen twee weken een zienswijze kunt indienen.
Laat u tijdig voorlichten door een advocaat met verstand van zaken. De Wet eist namelijk dat uw persoonlijke situatie zorgvuldig wordt bekeken door de Staatssecretaris. In de praktijk zien wij nogal eens dat de Staatssecretaris 'gemakshalve' vergeet uw VOG-aanvraag individueel te beoordelen. Niet blijkt dat men uw persoonlijke situatie zorgvuldig heeft willen beoordelen. Het is voor u van het grootste belang dat er tijdig en deskundig wordt gereageerd op het voornemen tot weigeren door het indienen van een zienswijze. 
Onze advocaten zijn ervaren met de relevante wet- en regelgeving. Wij zullen, indien mogelijk, snel en daadkrachtig duidelijk maken dat uw 'strafblad' geen risico vormt voor de samenleving en mogelijk geen verband houdt met het werk waarvoor u de VOG moet overleggen.
Lees hier de blog van Diantha van Eijsden over het belang van de zienswijze bij een VOG.

Bezwaar en/of beroep? Deskundige rechtsbijstand

Ingeval aan u geen VOG wordt verstrekt dan kunt u binnen zes weken na de afwijzing in bezwaar gaan. Bijstand van een advocaat is verstandig. Indien nodig kunnen wij ingeval het bezwaar ongegrond wordt verklaard voor u nog beroep en hoger beroep instellen bij de rechter.

Onze advocaten zullen u uitleggen hoe deze VOG-wetgeving in elkaar steekt. Indien in de VOG-procedure niet de juiste argumenten worden aangedragen kan een klein vergrijp grote gevolgen hebben (Zie o.a. NRC en 24/7).
Wij leggen u uit welke procedures er bestaan en hoe uw VOG-situatie ervoor staat.

Wij informeren u vooraf over de kosten. Meer gedetailleerde informatie over de VOG kunt u vinden op onze pagina Brochures en detail informatie.

Voor meer informatie neem contact op met Diantha van Eijsden of bel / email naar ons kantoor.