Brochures en detail informatie

Op deze pagina zijn te vinden een aantal brochures en verwijzingen naar websites waar meer in detail wordt ingegaan op de relevante wet- en regelgeving, de praktische gang van zaken rond strafzaken en overige aspecten die een rol spelen in het strafproces. Let wel: iedere strafzaak vergt maatwerk. Het wetgevingsproces is continu in beweging. Het is onmogelijk om alle situaties in een brochure uiteen te zetten. Bespreek uw concrete situatie met een van onze advocaten. 

Informatie over aanhouding, vervolging, rechtsgang en veroordeling 

 • Lees hier informatie over verdenking en vervolging op de website van het Openbaar Ministerie (OM)
 • Lees hier de brochure 'U moet terechtstaan' op de website van de Rijksoverheid
 • Lees hier de brochure 'U bent veroordeeld' op de website van de Rijksoverheid
 • Lees hier de brochure 'U bent getuige in het strafproces' op de website van de Rijksoverheid
 • Lees hier de orientatiepunten voor straftoemeting en de LOVS-afspraken
 • Lees hier de blog van Bob Kaarls over verhoorbijstand
 • Bekijk hier vlogs van Bastiaan de Bruijn over onderwerpen als; aanhouding door politie, consultatiebijstand, verhoor, zwijgrecht, termijnen, beperkingen

Informatie over jeugdstrafrecht

 • Lees hier de brochure 'Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit, Handreiking jeugdstrafrecht, Sancties, voorwaarden en nazorg' van de Rijksoverheid
 • Lees hier de Richtlijn en kader strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt op de website van het Openbaar Ministerie
 • Lees hier brochures over straffen en maatregelen op de website van de Raad voor de Kinderbescherming
 • Lees hier een brochure over de afdoening via 'Halt'
 • Lees hier informatie over jeugdhulp op de website Voordejeugd.nl

Informatie over witwassen, beslag en ontneming ('pluk ze' maatregel)

 • Lees hier informatie over ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en beslag op de website van het Openbaar Ministerie (OM)
 • lees hier informatie over de ontnemingsmaatregel op de website van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • lees hier het rapport 'Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht, standaardberekening en normen'
 • lees hier de Aanwijzing witwassen op de website van het Openbaar Ministerie

Informatie over de strafbeschikking

 • Lees hier informatie over de strafbeschikking op de website van het Openbaar Ministerie
 • Lees hier de Aanwijzing OM-strafbeschikking op de website van het Openbaar Ministerie
 • Lees hier informatie over de strafbeschikking op de website van het Centraal Justitieel Incassobureau
 • Lees hier informatie over ZSM-afdoening door het Openbaar Ministerie

Informatie over forensisch- en reclasseringsonderzoek

Informatie over strafmaat bij veroordeling, de hoogte van boetes (de boetebase) en mogelijkheden van bijzondere transacties (bijvoorbeeld bij politiek of publicitair gevoelige zaken) 

 • Lees hier informatie over (de hoogte van) boetes op de website van het Openbaar Ministerie (boetebase)
 • Lees hier de orientatiepunten voor straftoemeting opgesteld door het Landelijk overleg van de strafsectoren van de gerechtshoven en rechtbanken (LOVS)
 • Lees hier de Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties op de website van het Openbaar Ministerie

Informatie over verkeersrecht

 • Lees hier de brochure 'Educatieve Maatregel Alcohol in het verkeer' van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
 • Lees hier de brochure 'Onderzoek naar de geschikheidheid (alcohol en drugs)' van het CBR
 • Lees hier de brochure 'Onderzoek naar de rijvaardigheid' van het CBR
 • Lees hier de brochure 'Alcoholslotprogramma' van het CBR

Informatie over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

 • Lees hier informatie over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op de website van de Rijksoverheid

Informatie over de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob)

 • Lees hier informatie over de wet Bibob op de website van de Rijksoverheid

Informatie over de (bestuurlijke en integrale) aanpak van georganiseerde criminaliteit

 • Lees hier informatie over het Landelijk en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum op de website van het RIEC-LIEC 

Informatie over strafvorderlijk beslag

 • Lees hier informatie over beklag over strafvorderlijk beslag in Handreiking procedure beklag tegen beslag ex art. 552a Sv van het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak
 • Lees hier de Aanwijzing inbeslagneming van het Openbaar Ministerie 

Informatie over tuchtrecht

 • Lees hier informatie over tuchtrechtvoor de gezondheidszorg
 • Lees hier informatie over tuchtrecht voor notarissen
 • Lees hier informatie over tuchtrecht voor advocaten
 • Lees hier de brochure tuchtrecht voor accountants
 • Lees hier informatie over tuchtrecht voor bankiers
 • Lees hier informatie over tuchtrecht voor deurwaarders
 • Lees hier de Wet Militair tuchtrecht
 • Lees hier een rapport over tuchtrecht bij sportbonden
 • Lees hier de brochure over tuchtzaken amateur veldvoetbal en zaalvoetbal
 • Lees hier informatie over het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal

Informatie over gefinancierde rechtsbijstand (pro deo)

 • Lees hier informatie over gefinancierde rechtsbijstand, de toevoeging, pro deo, op de website van de Raad voor Rechtsbijstand
 • Lees hier of u met uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, de toevoeging, pro deo, op de website van de Raad voor Rechtbijstand

Informatie over internationale rechtbanken en politie-organisaties

 • Lees hier over het International Criminal Court (ICC)
 • Lees hier over het International Court of Justice
 • Lees hier over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
 • Lees hier over het Hof van Justitie van de Europese Unie
 • Lees hier over Interpol
 • Lees hier over Europol

Informatie over strafrechtelijke vervolging en veroordeling in het buitenland

 • Lees hier informatie over strafoverdracht (WOTS en WETS) op de webiste van de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI)
 • Lees hier informatie over het uitzitten van buitenlandse straffen in Nederland op de website van de Rijksoverheid
 • Lees hier het Informatieblad over de Wets van de Rijksoverheid
 • Zoek hier naar het bestaan van (uitleverings)verdragen in de Verdragenbank van de Nederlandse overheid 
 • Lees hier over het Bureau Buitenland van de Reclassering (o.a. voor opstellen reclasseringsrapportage ten behoeve van berechting in buitenland) 
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Frankrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Duitsland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Spanje van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in het Verenigd Koninkrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Belgie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Denemarken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Zweden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Noorwegen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Oostenrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Italie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Griekenland van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Marokko van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Turkije van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Brazilie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Venezuela van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Peru van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in de Dominicaanse Republiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in Thailand van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Lees hier de Brochure Gearresteerd in de Verenigde Staten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Informatie over Europees strafrecht

 • Lees hier informatie over Europees strafrecht

Informatie over medisch strafrecht

 • Lees hier de Aanwijzing feitenonderzoek / strafrechtelijk onderzoek en vervolging in medische zaken op de website van het Openbaar Ministerie
 • Lees hier het Samenwerkingsprotocol gezondheidszorg tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Openbaar Ministerie (OM)

Informatie over computercriminaliteit

 • Lees hier informatie over cybercrime op de website van het Openbaar Ministerie
 • Lees hier informatie over cybersecurity op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum
 • Lees hier informatie over ethisch hacken in de Leidraad om te komen tot een praktijk van Responsible Disclosure

Informatie over de levenslange gevangenisstraf (Bob Kaarls is lid van de kerngroep van Forum Levenslang)

 • Lees hier informatie over levenslang op de site van Stichting Forum Levenslang

Informatie voor gedetineerden

 • Lees hier informatie over detentie, o.a. wet- en regelgeving, klachtprocedures en jurisprudentie op de website van het Kenniscentrum van de Commissies van Toezicht 

Informatie voor slachtoffers van misdrijven

 • Lees hier informatie over schadevergoeding voor slachtoffers op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Lees hier informatie over slachtofferhulp op de website van Slachtofferhulp Nederland
 • Lees hier informatie over hulp aan slachtoffers op de website van het Openbaar Ministerie
 • Lees hier informatie over slachtofferbeleid op de website van de Rijksoverheid

Relevante wetteksten en informatie strafrecht buitenland